Giao tiếp qua điện thoại cũng cần phải học
Giao tiếp qua điện thoại cũng cần phải học
Điện thoại là phương tiện giao tiếp cần thiết cho công việc và cuộc sống của mỗi người. Qua một cuộc nói chuyện điện thoại, người nghe có thể rất thiện cảm hoặc không thiện cảm với người nói. Cách giao tiếp bằng điện thoại của bạn có thể thể khiến đối tác đánh giá bạn là người thiếu sự lịch sự hay...